محکم – تنگ سیاست اعتماد انتخابات کارگردان

محکم – تنگ: سیاست اعتماد انتخابات کارگردان حسن روحانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان است. 

حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان

حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان

عبارات مهم : آموزش

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان هست.

اللهیار ملکشاهی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: لایحه کودک و نوجوان در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بوده و نشانه از این لایحه حمایت از کودکان، اطفال و نوجوانان است تا به کودک کار تبدیل نشوند و یا مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.

حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان

وی اضافه کرد: نهادهای مختلفی نظیر شرکت بهزیستی، آموزش و پرورش و صدا و سیما را موظف به این کار کردیم تا آموزش های مورد نیاز را ارائه دهند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: مجازات ها جهت افرادی که اطفال و نوجوانان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند، حبس، جزای نقدی و شلاق هست.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان است. 

وی با اشاره به اینکه بهزیستی لرستان عملکرد خوبی در رابطه با اوضاع کودکان، اطفال و نوجوانان ندارد، افزود: در لرستان چون اوضاع عمومی و معیشتی مردم و اشتغال آنان نابسامان است و سرانه درآمد پایین است این عوامل روی استرس کودک و نوجوان اثر می گذارد.

ملکشاهی اضافه کرد: در مواردی که کودکان و نوجوانان با استرس همراه هستند نسبت به آینده مایوس می شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بسیاری از خودکشی ها به خاطر ناامیدی و یأس اتفاق می افتد.

حبس، جزای نقدی و شلاق در انتظار آزاردهندگان اطفال و نوجوانان

واژه های کلیدی: آموزش | استرس | کودکان | کمیسیون | نوجوانان | حقوقی و قضایی | حمایت از کودکان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs