محکم – تنگ سیاست اعتماد انتخابات کارگردان

محکم – تنگ: سیاست اعتماد انتخابات کارگردان حسن روحانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جمنا موجود نامبارک وناقص الخلقه ای است که به اصولگرایی ضربه زد / دبیرکل یک تشکل اصولگرا

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین اعتقاد است که جمنا در این انتخابات نتوانست به عنوان سازوکاری که مهندسی درون اردوگاهی انتخابات را ب

جمنا موجود نامبارک وناقص الخلقه ای است که به اصولگرایی ضربه زد / دبیرکل یک تشکل اصولگرا

دبیرکل یک تشکل اصولگرا: جمنا موجود نامبارک وناقص الخلقه ای است که به اصولگرایی ضربه زد

عبارات مهم : اصولگرا

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین اعتقاد است که جمنا در این انتخابات نتوانست به عنوان سازوکاری که مهندسی درون اردوگاهی انتخابات را به عهده داشت موفق عمل کند.

جمنا موجود نامبارک وناقص الخلقه ای است که به اصولگرایی ضربه زد / دبیرکل یک تشکل اصولگرا

او همچنين به شعارهاي نامزدهاي اصولگرا كه ايام تبليغات مطرح شد نقدهايي دارد كه در زير آمده است:

تحليل شما از آراي ١٥ ميليوني آقاي رييسي و ٢٣ ميليوني آقاي روحاني چيست؟

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین اعتقاد است که جمنا در این انتخابات نتوانست به عنوان سازوکاری که مهندسی درون اردوگاهی انتخابات را ب

رقابتي كه بين دو نامزد اصلي انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت يك مسابقه سخت و پر چالش بود. هم آقاي رييسي توانست از پايگاه راي قابل قبولي برخوردار باشد و هم آقاي روحاني توانست گوي سبقت را از رقيب خود بربايد و به عنوان رييس جمهور منتخب مردم روي كار بيايد. آنچه كه موجب شد آقاي رييسي بتواند به عنوان نفر دوم در اين انتخابات آراي چشمگيري كسب كند، وعده هايي بود كه او به دهك هاي پايين جامعه داد و شعار فقرزدايي و اشتغال و زدودن فساد از صورت نظام و به طور كلي تكيه بر وعده هايي كه خواست جامعه نيازمند كشور بود، توانست چنين رايي را براي آقاي رييسي به همراه بياورد. اگرچه هيچ يك از اين وعده ها به اعتقاد من عملياتي نبودند. به فرض اينكه آقاي رييسي مي توانست آراي بيشتري را كسب كرده و رييس جمهور شود، قطعا قادر به پرداخت سه برابر يارانه به اقشار محروم و كم درآمد نبود و به صلاح كشور هم نبود.

قطعا شعارهاي آقاي قاليباف كه وعده ٥ ميليون شغل و ٢٥٠ هزار تومان كارانه را داده بود و در راستاي وعده هاي آقاي رييسي نيز بود، شيب توقعات مردم را به شدت تند و دو نامزد را در اجرا با چالش ها و مشكلات جدي رو به رو مي كرد. چون منبع تامين هزينه ها كور بود و حدود اختيارات رياست جمهوري نيز در قانون اساسي براي آقاي رييسي چنين اجازه، امكان و فرصتي را ايجاد نمي كرد. در عين حال اين شعارهاي پوپوليستي اگرچه براي اقشار آسيب پذير جاذبه داشت ولی به فرض محال هم اگر اجرا مي شد، حكم مسكن را داشت؛ نه اينكه بتواند درد مزمن فقر را درمان كند. ولي توانست بالغ بر ١٥ ميليون راي براي آقاي رييسي به همراه بياورد.

وعده هاي روحاني چه تفاوت هايي نسبت به رقبا داشت كه باعث پيروزي او شد؟

آقاي روحاني نيز با شعار آزادي و حقوق شهروندي و برطرف تمامي تحريم ها علاوه بر تحريم هاي هسته اي به ميدان آمد. او نيز قادر نخواهد بود كه تمامي تحريم هاي غير هسته اي را نيز در اين ٤ سال برطرف كند. باتوجه به بدعهدي هايي كه از طرف برابر مذاكره ديديم و به خصوص اينكه امريكايي ها مقاومت كرده و هنوز هم مقاومت دارند، اين وعده چندان قابل اجرا نيست. ليكن آقاي روحاني وعده ها و شعارهايي عقلايي تر و عملياتي تر داد. به غير از وعده برطرف تحريم هايغير هسته اي بقيه وعده هاي آقاي روحاني عقلايي بود. او هم توانست بخش اعظمي از جامعه راي دهنده را به نفع خود جلب كند.

جمنا موجود نامبارک وناقص الخلقه ای است که به اصولگرایی ضربه زد / دبیرکل یک تشکل اصولگرا

همچنين بیانات آقاي جهانگيري نيز بسيار موثر بود و حرف هاي متقن و هدفمندي كه او در مناظره ها داشت، توانست رقبا را به چالش بكشد و آنها را در مسابقه انتخاباتي مات كند. نهايتا بازي را به نفع خود و به سود روحاني رقم زد. البته قابل يادآوري است كه دو جبهه مطرح در كشور اصولگرايان معتدل و اصلاح طلبان معتدل توانستند آراي خوبي را براي آقاي روحاني پاي صندوق هاي راي بياورند. آقاي روحاني بايد به اين مساله توجه كند كه هيچ يك از جناح ها نمي توانند او را مصادره به مطلوب كنند. آقاي روحاني كاملا نشان مي داد كه در دامن هيچ يك از دو جناح نيفتاده است و نخواهد افتاد. اميدواريم اين امر در تركيب دولت دوازدهم كه قاعدتا بايد ترميم و چابك شود، ديده شود. ضمن اينكه وزراي دولت دوازدهم بايد همگرايي با شخص آقاي روحاني را داشته باشند بايد از كارآمدي مورد نیاز برخوردار باشند.

آيا جمنا توانست خود را به عنوان يك نهاد بالادستي سياسي اصولگرايان در اين انتخابات تثبيت كند؟

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین اعتقاد است که جمنا در این انتخابات نتوانست به عنوان سازوکاری که مهندسی درون اردوگاهی انتخابات را ب

جمنا يك پديده نوظهور و تازه متولد شده است اي در آستانه انتخابات بود كه تولد مباركي هم نداشت. اين مولود نامبارك و ناقص الخلقه كه با تابلوي انقلابي آمد و رقيب خود را غيرانقلابي ناميد ضربه به اصولگرايي و انقلابي گري زد. آقاي رييسي هم مي داند و بايد بداند كه اين مقدار رايي كه آورده است به خاطر حمايت جمنا از او نبوده هست. البته شخص آقاي رييسي به اين مساله واقف بود و در زمان

ثبت نام و وقت اعلام كانديداتوري بيان كرد كه مستقل وارد انتخابات شده است هست. لذا جمنا را نه تنها مايه موفقيت اصولگرايان نمي دانم بلكه مبدا آسيب جدي به پيكره اصولگرايي مي دانم. آیا كه سازوكار اشتباهي در تشكيل و تاسيس خود داشت و اين جبهه مدل نامطلوبي را براي انتخابات طراحي كرد. من فكر مي كنم جمنايي ها نمي توانند به عنوان جرياني كه توانسته در مهندسي انتخابات سهم عمده اي داشته باشد يا موجبات موفقيتي را براي جامعه اصولگرا داشته باشد، آشنا شوند يا چنين ادعايي را كنند. راي آقاي رييسي هيچ ارتباطي به جمنا نداشت. بعد از اينكه آقاي رييسي اعلام كرد كه مستقل به عرصه انتخابات آمده نبايد خود را به پايداري ها وصل مي كرد. پايداري ها نيز در جامعه ايران پايگاه اجتماعي چنداني ندارند.

اخبار سیاسی – اعتماد

جمنا موجود نامبارک وناقص الخلقه ای است که به اصولگرایی ضربه زد / دبیرکل یک تشکل اصولگرا

واژه های کلیدی: اصولگرا | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs