محکم – تنگ سیاست اعتماد انتخابات کارگردان

محکم – تنگ: سیاست اعتماد انتخابات کارگردان حسن روحانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تصویر ، کارگردان «ابد و یک روز» به چه کسی رای می‌دهد؟

سعید روستایی، کارگردان جوان سینما اعلام کرد که در انتخابات پیشِ رو به حسن روحانی رای خواهد داد.

تصویر ، کارگردان «ابد و یک روز» به چه کسی رای می‌دهد؟

کارگردان «ابد و یک روز» به چه کسی رای می دهد؟/ عکس

عبارات مهم : سیاست

سعید روستایی، کارگردان جوان سینما اعلام کرد که در انتخابات پیشِ رو به حسن روحانی رای خواهد داد.

به گزارش خبرآنلاین، کارگردان «ابد و یک روز» در اینستاگرام از دلایل خود جهت گزینش حسن روحانی گفته است.

او در این باره نوشت: «روز عضویت او در خرداد ۹۲ از فراموش شده است ترینِ روزها بود. او نه چون قهرمانی به دوربین ها لبخند زد، نه چون عوام گرایان سخن گفت و نه جهت پرسشها پیچیده راه حلی راحت داشت. او به یاری کاریزمای استقراضی و با آن فراز و فرود سخن گفتنش، به سان وعاظ سال های دور، با متانت از آرامش و اعتدال گفت.

تصویر ، کارگردان «ابد و یک روز» به چه کسی رای می‌دهد؟

با ذهنیتی حقوق محور و با عقلانیت سیاسی، رای دهندگان را قانع کرد که شکاف طبقاتی را با اقتصاد پایدار و برنامه ریزی می توان کاست نه با عوام گرایی و صدقه. مشاجرات جهانی را به ضرب سیاست می توان درمان کرد نه با رویای مدیریت جهانی.

امروز آمار و ارقام به صد زبان به ما می گویند که از اعتماد به او پشیمان نباید بود.

سعید روستایی، کارگردان جوان سینما اعلام کرد که در انتخابات پیشِ رو به حسن روحانی رای خواهد داد.

اکنون نه به دلایل صنفی و شغلی و نه به شوق گرفتن پروانه و مجوزی، بل بنا بر مصلحت عمومی، پیش از آنکه هیاهوی انتخابات همه گیر شود و تمامی ندانم گوها به صف پیروان او بپیوندند، عرض می کنم که من به عقلانیت، به تدبیر و سیاست، به حسن روحانی رأی خواهم داد.»

واژه های کلیدی: سیاست | اعتماد | انتخابات | کارگردان | حسن روحانی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs