محکم – تنگ سیاست اعتماد انتخابات کارگردان

محکم – تنگ: سیاست اعتماد انتخابات کارگردان حسن روحانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

مرکز اورژانس لندن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تاکنون ۶۴ زخمی به ۶ بیمارستان انتقال یافته شده است اند و حال ۲۰ تن از آنان وخیم گزارش شده است هست. در تصویرهای

تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

عبارات مهم : اخبار

مرکز اورژانس لندن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تاکنون ۶۴ زخمی به ۶ بیمارستان انتقال یافته شده است اند و حال ۲۰ تن از آنان وخیم گزارش شده است هست. در تصویرهای زیر تعدادی از ساکنان برج گرانفل لندن را مشاهده می کنید که بعد از گسترش آتش سوری در ساختمان محبوس شده است و در انتظار کمک نیروهای امدادی بودند.

تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

مرکز اورژانس لندن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تاکنون ۶۴ زخمی به ۶ بیمارستان انتقال یافته شده است اند و حال ۲۰ تن از آنان وخیم گزارش شده است هست. در تصویرهای

تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

مرکز اورژانس لندن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تاکنون ۶۴ زخمی به ۶ بیمارستان انتقال یافته شده است اند و حال ۲۰ تن از آنان وخیم گزارش شده است هست. در تصویرهای

اخبار گوناگون – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | ساختمان | اخبار گوناگون

تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

تصویرهای متفاوت از ساکنان گرفتار شده است در برج گرانفل لندن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs